Dzień dziecka

Dzień Dziecka

Obchodzony 1 czerwca (w Polsce) Międzynarodowy Dzień Dziecka ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w roku 1954. Celem ogłoszenia takiego święta było przede wszystkim podkreślenie i upowszechnienie ideałów głoszonych przez Kartę Narodów Zjednoczonych, co do praw dzieci na całym świecie.

Jak to wygląda w Polsce?

W naszym kraju, podobnie jak w innych postsocjalistycznych państwach, Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca. Co ciekawe, dopiero od roku 1952 święto to obchodzone jest regularnie, a od roku 1994 corocznie obraduje w Warszawie Sejm Dzieci i Młodzieży.

Obchody przeważnie wiążą się przede wszystkim z różnymi akademiami i wydarzeniami na szkolnych podwórkach. Często organizowane są między innymi szkolne dni sportu, różnego rodzaju rozgrywki i konkursy, a także wycieczki i wyjazdy krajoznawcze oraz edukacyjne nie tylko do pobliskich miejscowości, ale również w dalekie strony.

Na świecie

Daty obchodzenia Dnia Dziecka na świecie są bardzo różne. Według ONZ dzień ten powinien przypadać na 20 listopada, natomiast chociażby we Francji obchodzony jest 6 stycznia, a w Turcji 23 kwietnia.

Podobne święta

Na świecie znanych jest bardzo wiele podobnych świąt, takich jak między innymi Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy, Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy, Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego oraz Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji i Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych.