Dzień Ojca

To święto, będące wyrazem szacunku i wdzięczności wobec ojców, pojawiło się po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, a dziś obchodzone jest szeroko na całym świecie w różnych dniach i formach.

Początki

Inicjatywa stworzenia specjalnego dnia na cześć ojców pojawiła się w pewnym sensie w analogii do Dnia Matki. W 1908 roku pierwszy raz odbyły się obchody takiego dnia właśnie w Stanach Zjednoczonych i dość szybko zaczęło zdobywać popularność. W USA stało się oficjalnym świętem odnotowanym w prawie dopiero w roku 1972.

Dni w kalendarzu

Daty obchodów Dnia Ojca są bardzo różne na całym świecie. W Polsce jest to 23 czerwca, natomiast na przykład we Włoszech i Hiszpanii dzień ten obchodzi się 19 marca, z kolei w Niemczech – w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego. W Brazylii w drugą niedzielę sierpnia, a w Bułgarii – 26 grudnia. Jak widać, zróżnicowanie jest wręcz niczym nieograniczone.

Dzień Mężczyzn

W wielu krajach, na przykład w Niemczech, Dzień Ojca bardziej obchodzony jest jako ogólny Dzień Mężczyzn. W Polsce również istnieją obchody takiego święta, jednak ma ono nieco inny charakter. Dzień Mężczyzn zainicjowany został w Trynidadzie i Tobago, a wkrótce przyjęty również w dziesiątkach krajów na całym świecie.

Dziś obchodzony jest między innymi w Chinach, Australii, Holandii, Indiach, Kanadzie, Malcie, Singapurze, Stanach Zjednoczonych oraz – w kraju swojego pochodzenia – Trynidadzie i Tobago. Warto dodać tutaj, że jeszcze inny charakter ma dość popularny w Polsce Dzień Chłopaka, obchodzony 30 września w naszym kraju.