Odkryj piękno Warmii i pokaż je innym.
Masz szansÄ™ wziąć udziaÅ‚ w dwóch konkursach:
literackim i fotograficznym.
Konkurs na najciekawszy wpis internetowy "Zachwyć siÄ™ WarmiÄ…" promujÄ…cy region Warmii pozwoli Ci podzielić siÄ™ swoim zachwytem nad piÄ™knem naszego regionu, a przy okazji wygrać egzemplarz Antologii WarmiÅ„skiej. Twój wpis dostÄ™pny bÄ™dzie na stronie internetowej www.antologiawarminska.pl, wiÄ™cej w regulaminie.   Konkurs fotograficzny "Moja Warmia" to okazja abyÅ› pokazaÅ‚ WarmiÄ™ z perspektywy twojego obiektywu. ZdjÄ™cia zostanÄ… zamieszczone na stronie www. antologiawarminska.pl, patrz regulamin.