Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

podpułkownik Łukasz Ciepliński ps. PługNa zdjęciu widoczny mural poświęcony podpułkownikowi Łukaszowi Cieplińskiemu ps. "Pług" znajdujący się w Lublinie. Dzieło zawdzięcza swoje istnienie grupie Stare Zagłębie Lubin. Chcieli oni w ten sposób uczcić pamięć "Pługa". Twórcom zależało by dzieło zostało ukończone na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 2017 roku.

Pomimo tego, że od ostatnich działań wojennych na terenie naszego kraju minęło wiele lat, polityka historyczna w Polsce wciąż nie jest jasna – ciągle przeszłość skrywa wiele tajemnic, a niektóre z nich nigdy nie zostaną rozwiązane. Przez długi czas jednym z takich tematów był udział Żołnierzy Wyklętych w walce z sowieckim okupantem.

Data i kalendarz

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest rokrocznie w dniu 1 marca. Nie jest to co prawda święto wolne od pracy, tym niemniej obchodzone jest zawsze z dużym patosem i na ogół celebrowane jest poprzez liczne akademie, marsze i pochody.

Święto to zostało ustanowione stosunkowo niedawno, bo w roku 2011. Ustawa, która je wprowadza, nie mówi jasno, dlaczego na dzień wspomnienia Żołnierzy Wyklętych wybrano właśnie dzień 1 marca – pomysł ten został początkowo przedstawiony przez ówczesnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtykę.

Żołnierze Wyklęci

Terminem „Żołnierze Wyklęci” określa się ruch partyzancki, stawiający opór komunistom w okresie sowietyzacji Polski. Szacuje się, że w walkach wzięło udział od 120 do 180 tysięcy osób, które pragnęły żyć w wolnej Polsce. W PRL żołnierze ci byli nazywani bandytami, a pamięć o nich została dość skutecznie zatarta, dlatego dopiero w ostatnich latach podjęto działania o przywróceniu im należnego miejsca na piedestale.

Dzięki ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zmieniło się pod tym względem bardzo wiele i dziś znajomość tej części historii w społeczeństwie jest na zadowalającym poziomie.